Добре дошли

Този блог цели да ви предостави интерсна и достъпна информация в областта на Икономиката, Финансите, Борсовата политика и т.н. Надявам се, че ще ви е полезна!!!

За по-голямо улеснение и по-бърз достъп до информацията, която Ви интересува използвайте Търсачката на Блога (горе в ляво), функцията Find(Ctrl+F) или Етикетите

вторник, 7 август 2007 г.

Потребителски кредит

Потребителски кредити без поръчител

Потребителските кредити без поръчител са сравнително скъп източник на финансиране, но имат редица предимства – не се ангажират други хора, липсва ипотека и разходите по нея, по-бързо събиране и обработване на документите.

Кредите се отпускат от Пощенска банка, ОББ, HVB банк Биохим, ПИБ, Райфайзен банк, Хеброс банк. Размерът на отпусканите кредити е до 12000 лв., като на практика в повечето случаи кредит без поръчител се отпуска само до 5000 лв. Годишния лихвен процент е от 10,2% до 17 % в зависимост от конкретния продукт на конкретната банка ( средно около 16% ) . За кредит без поръчител могат да кандидатстват лица с абсолютно доказани доходи.
Почти всички банки отпускат кредит без поръчители по специални програми, на държавни и общински служители, на служители на определени фирми, предварително одобрени от ръководствата на банките. Лихвените проценти по тези кредити са преференциални и са значително по-ниски от обявените.

Кредити за свободни професии

Кредитите се отпускат на физически лица със свободни професии – лекари, стоматолози, адвокати, нотариуси, архитекти и др. На практика това са инвестиционни или оборотни кредити, като за обезпечение се приемат закупено оборудване или залог на бъдещи парични вземания. Отпускат се от ДЗИ банк – програма Медика прим, SG Експрес банк – програма Експерт, ПИБ – програма Професионалист, HVB банк Биохим, Булбанк, СИБ и др. Размерът на кредитите е до 30000 лв, лихвените проценти от 8% до 12% ( за кредити с обезпечение различно от ипотека на недвижим имот ) .

Потребителски кредити с поръчители

Най-масовият продукт за граждани. Кредитите се отпускат от почти всички банки. Размерът на кредитие е до 25000 лв. Годишния лихвен процент е значително по-нисък от годишния лихвен процент за кредитите без поръчител и е в диапазона 9% - 14%. Изискват се от един до трима поръчители. В масовия случай се изисква кредитополучателя да е на безсрочен трудов договор или с договор за управление. Кредити до 10г. отпуска Райфайзенбанк, HVB банк Биохим, Хеброс банк, до 8г. – Банка ДСК , до 7г. – ЦКБ и ДЗИ банк, а срока при останалите банки е до 5 г. Размерът на кредита е до 25000 лв. – Банка ДСК, до 20000 лв. – Райфайзен банк, ЦКБ и ПИБ, до 10000 лв. – почти всички останали банки.

Кредити за закупуване на стоки от търговски вериги

Отпускат се от Райфайзенбанк, ЦКБ, Пощенска банка, SG Експресбанк, Хеброс банк, Пиреос Евробанк, ПИБ. Съществуват два варианта на кредита – срущу проформа фактура издадена от одобрения търговец или в самия търговски обект.
infokredit.netinfo.bg

Няма коментари: